ÄLYKYLÄ-INNOVAATIO

UUSI
ASUMISEN
MALLI

Maaseutu vireäksi:

  • Taloudellisesti
  • Hiilineutraalisti
  • Yhteisöllisesti
TOTEUTUSVAIHEESSA

Utajärvi GeoHouse Älykylä

Utajärvi GeoHouse Älykylä on maailman ensimmäinen Älykylä® -konseptiin pohjautuva, uudenlaisen maaseutuasumisen malli. Kuntalaiset ovat itse osallistuneet tavoitteiden ja palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on rakentaa 30 asunnon asuinalue, jossa sovelletaan nykyteknologiaa, asumisosuuskuntamallia sekä yhteisöllisyyttä.

AIKO-rahoituksen avulla hanke on edennyt vauhdikkaasti. Utajärven väestön vähenemisen pysäyttänyt GeoHouse Älykylä palvelee kaikkia kuntalaisia ja tukee koko kunnan elinvoimaisuutta:

Helpon arjen elämä ulotetaan koko kuntaan, lapsiperheille luvassa tuntuvia etuja sekä asumiseen edullisuutta ja ekologisuutta.” 
Kunnanjohtaja Anne Sormunen

LUE LISÄÄ
REKISTERÖIDY

Onnellisena kuntana tunnettu Utajärvi vahvistaa vetovoimaansa entisestään ja rakennuttaa  GeoHouse Älykylän 

utajärvi geohouse älykylä
sodankylä kitinen älykylä ASV smart village
SUUNNITTEILLA

Sodankylän Älykylä

Sodankylään on suunnitteilla 500 asunnon Älykylä® -konseptiin pohjautuva asuinalue. Aloitteen tueksi on perustettu Sodankylän Älykylä-yhdistys, joka ajaa resurssiviisaan, yhteisöllisen ja ympäristöystävällisen Älykylän perustamista Sodankylään. Älykylä edistää toteutuessaan merkittävästi Sodankylän elinvoimaisuutta ja tukee alueelle muuttoa. 

ÄLYKYLÄ-PORTAALI

Älykylä.fi-portaali on älykylän asukkaiden ja rakennuttajien kohtaamispaikka. 
Palvelussa voit rekisteröityä asukkaaksi tai palveluntarjoajaksi. 

Tutustu palveluun!

hyödyt

ÄLYKYLÄ® – KONSEPTI

image/svg+xml

TALOUDELLISUUS

Kierto- ja jakamistalous Älykylässä vähentävät raaka-aineiden ja laitteiden tarvetta. Hyödykkeitä kierrätetään, ja laitteita ja tarvikkeita hankitaan yhdessä.

image/svg+xml

HIILINEUTRAALIUS

Hiilineutraali asuminen Älykylässä syntyy energiatehokkaasta rakentamisesta, älykkäistä kodintekniikkaratkaisuista sekä uusiutuvan energian tuotannosta energiatarpeisiin.

image/svg+xml

GLOBAALI NÄKÖKULMA

Globaalit megatrendit tekevät omavaraisista ja itsenäisistä yhteisöistä entistäkin houkuttelevampia. Ilmastonmuutos globaalisti edellyttää hiilineutraalin asumisen kehittämistä, mikä on yksi Älykylä® -konseptin keskeisistä tavoitteista.

image/svg+xml

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyys parantaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Älykylässä yhteisöllisyys on osa luontevaa arkea suunnittelusta rakentamisvaiheen ratkaisuihin sekä asumisvaiheen hankintoihin ja yhdessä tekemiseen.

SIJOITTAJALLE

MIKSI SIJOITTAA
ASV Arctic Smart Village Oy:hyn

Älykylä on kiinnostava ratkaisu ekologisesti ja yhteiskunnallisesti valveutuneille tahoille:

  • Kotitalouksille, jotka ovat kiinnostuneita taloudellisesta, hiilineutraalista ja yhteisöllisestä asumisesta
  • Kunnille ja kaupungeille, jotka haluavat kehittää oman alueensa elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta
  • Paikallisten toimijoiden yhteenliittymille ja kyläyhdistyksille sekä muille kylien perustamisesta kiinnostuneille tahoille.

ASV Arctic Smart Village Oy:llä on lupaavat kasvunäkymät: ensimmäinen Älykylä on jo toteutuksessa ja yrityksen kunnianhimoisena tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä on perustettu useita kymmeniä Älykyliä. Älykylä® -konsepti kiinnostaa laajalti ja on kokonaisvaltaisuudessaan herättänyt huomiota myös maailmalla, erityisesti Aasiassa.

Älykylä mediassa: Yle, Talouselämä, Lapin Kansa
Tiedotteet: ePressi

YHTEYDENOTTO

Kiinnostuitko Älykylästä?

YHTEISTYÖSSÄ
Mika riipi

Maakuntajohtaja, Lapin Liitto

”Maaseutukuntien tulevaisuus muokkautuu sen mukaan, miten hyvin onnistumme houkuttelemaan uusia asukkaita alueelle. Kiinnostus Lapissa asumista kohtaan kasvaa koko ajan. Työpaikkojen määrä on kasvussa ja työntekijät tarvitsevat asuntoja. Kaivoshankkeet, metsäsektorin kasvu ja kasvava matkailu tarvitsee yhä enemmän työntekijöitä. Nyt onkin päätettävä, tehdäänkö heille tilapäisiä työasuntoja, vai tarjotaanko vaihtoehtona koti työntekijöille perheineen. Myös haja-asutusalueen palveluverkosto kaipaa uutta, kestävämpää toimintamallia.

ASV Arctic Smart Village Oy keskittyy toiminnassaan asukashankintaan ja asumisen kehittämiseen rakentamisesta aina pitkälle tulevaisuuteen. Kokonaisvaltainen ja asukaslähtöinen asumisen malli tarjoaa uuden vaihtoehdon maaseutuasumisesta haaveileville. Näen ASV:n Älykylä -konseptilla hyvät edellytykset kasvattaa kuntien ja koko Lapin alueen elinvoimaisuutta, sekä vastata moneen alueen haasteista.

jaakko ylinampa

Ylijohtaja, Lapin ELY-keskus

”Kasvavat elinkeinot tarvitsevat myös kestäviä asumisen ratkaisuja. Artic Smart Villagen Älykylä® -konsepti tuo uuden asumisen vaihtoehdon olemassa olevien ratkaisujen lisäksi, jolla on erinomaiset edellytykset vaikuttaa maaseutukuntien tulevaisuuteen pitkäjänteisesti. Älykylä® on houkutteleva asumisen vaihtoehto niin työhön tuleville kuin heidän perheilleen. Konsepti voisi auttaa myös suurhankkeiden rekrytoinnissa, kun asuntojen sijaan rakennetaankin koteja.”

lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Älykylässä asukkaat perustavat osuuskunnan, joka vastaa rakentamisen kustannuksista. Asukkaiden tulee maksaa osuusmaksu, joka on noin 10 % rakentamisen kustannuksista. Osuusmaksu palautetaan jäsenyyden päättyessä, mikäli sille ei ole esteitä.

Rakentamisen hinta määräytyy rakennettavasta kokonaisuudesta. Aivan kuten muussakin rakentamisessa hintaan vaikuttavat rakennusten koko ja laatu sekä varustelutaso. Älykylää rakennettaessa tietyt tekijät poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. Esimerkiksi sähköliittymästä ei tarvitse maksaa paikalliselle yhtiölle, vaan osuus voidaan käyttää yhteisen energialaitoksen investointiin. Tällä on saavutettavissa jopa yli 50 %:n säästöt energiakustannuksissa. Älykotijärjestelmä maksaa hieman perinteistä sähköjärjestelmää enemmän, mutta tuo asumisen aikaisia säästöjä, kuolettaa investoinnin ja lisää asumismukavuutta huomattavasti. Kaikissa ratkaisuissa pyritään elinvoiman ja elinkaariajattelun mukaisesti älykkäimpiin ratkaisut. Säästöjä syntyy isompien rakentamisen kokonaisuuksien myötä. Perinteiseen omakotirakentamiseen verrattuna esimerkiksi suunnittelu, työmaan valvonta ja maanrakennus on selkeästi edullisempaa.

Omistusasumisessa on aina riskejä. Kysynnän hiipuessa talojen kysyntä pienenee ja arvo voi laskea. Toki me haluaisimme ajatella, että Älykylään asumaan tulevat henkilöt investoivat tulevaisuuteen tarkoituksenaan asua Älykylässä pitkään. Mutta aina ei ihan kaikkea pysty ennustamaan ja voi tulla tilanne eteen, että pitää muuttaa. Älykylissä riskejä on muun muassa se, että suuri määrä asukkaista muuttaa lyhyessä ajassa pois ja kustannusten kattaminen jää pienemmälle porukalle. Riskejä minimoidaan alkuvaiheen määräaikaisilla vuokrasopimuksilla ja osuuskunnan keräämällä vararahastolla. Osuuskunnan rakenne on suunniteltu sellaiseksi, että asumisen hinta alenee vuosien varrella ja asuminen Älykylässä tulee koko ajan houkuttelevammaksi. Siten voidaan odottaa, että tyhjilleen jääviin asuntoihin saadaan suhteellisen helposti uusia asukkaita.

Voit saada myös tuloja, mikäli teet töitä osuuskunnan hyväksi. Tekemällä töitä saat palkkaa ja tuet osuuskunnan yritystoimintaa. Yhdessä omistetut yritykset voivat tehdä mittaviakin voittoja. Kuten yritystoiminnassa yleensäkin, yritysten tarkoitus on tehdä voittoa. Älykylässä voittona voidaan nähdä myös tuotetut palvelut tai hyödykkeet. Koska asut vuokralla, sinulla on myös mahdollista saada asumistukea.

Älykylää rakentaessa tehdään investointeja, joilla saavutetaan taloudellisia säästöjä. 10 vuoden kuluttua investointeihin otetut lainat ovat pääosin maksettuja ja rahoituskustannukset pienentyneet. Myös asuntojen rahoituskulut laskevat ajan myötä (riippuu lainasopimuksesta) ja loppuvat. Tällöin asuminen muuttuu erittäin kilpailukykyiseksi muihin ratkaisuihin verrattuna.

Investoimasi rahat on käytetty osuuskunnan kehittämiseen. Sinulla on oikeus hakea osuusmaksupalautusta aina siihen summaan asti, kuin olet maksanut maksuja osuuskuntaan liittyessäsi. Osuusmaksujen palauttamisesta sovitaan tarkemmin osuuskunnan säännöissä. Lähtökohtaisesti osuusmaksu palautetaan pois muuttaessa, mutta palautus ei saa vaarantaa osuuskunnan taloutta, eikä osuuskunta voi ottaa velkaa palautuksen maksamiseksi. Osuuskunta voi myydä osuutesi, jolloin se saa palautukseen tarvittavat varat myynnistä.

Älykylässä palveluita tuottavat asukkaat. He voivat tehdä sitä vapaaehtoisena ja omaksi, sekä muiden iloksi, osuuskunnan palkkaamana, kevytyrittäjänä tai vaikka oman yrityksensä kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että palvelut ovat helposti saatavilla. Yhteisö voi myös itse tilata palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos ei haluttuja palveluita saada tuotettua itse. Esimerkiksi hieroja tai kampaaja voi käydä sovittuina aikoina tuottamassa palveluitaan yhteisön jäsenille. 
ASV Oy ei pysty lupaamaan palveluita, koska emme tiedä etukäteen minkälaista osaamista Älykylään muuttaa tai ovatko he halukkaita palveluita tuottamaan. Voimme kuitenkin kohdentaa markkinointia sellaisille ryhmille, jotka voisivat haluttuja palveluita tuottaa yhteisössä ja yrittää sitä kautta vaikuttaa palveluiden tuottamiseen.

Emme voi sellaista takuuta antaa. Yhteisöllisyys syntyy ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä™ -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme.

Jäikö sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYS - KERROMME LISÄÄ

Yhteystiedot

Arctic Smart Village Oy

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
s-posti: info@arctic2020.fi
p. 040 514 5000

Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä  yhteydenottolomake yllä, niin pidämme sinut ajan tasalla Älykylä-hankkeiden etenemisestä.

Toimitusjohtaja

Juri Laurila
s-posti: juri.laurila@arctic2020.fi
p. 040 514 5000

Yhteisöllisyyspäällikkö

Petri Kittilä
s-posti: petri.kittila@arctic2020.fi
p. 040 952 8907