ÄLYKYLÄ-INNOVAATIO

Sijoita
perheeseen

Maaseutu vireäksi:

  • Taloudellisesti
  • Hiilineutraalisti
  • Yhteisöllisesti

-UUSI-

VAIKUTA!

Vaikuttavuudella elinvoimaa -valmennus 17.-18.9.2020

ROKUA HEALTH & SPA HOTEL, ROKUA

Löydä tulevaisuuslähtöisen vaikuttavuusajattelun ja -ratkaisujen hyödyt ja mahdollisuudet alueellisen elinvoiman vahvistamisessa.

VAIKUTA!_ohjelma_saatekirje2020

VAIKUTA!_esite2020

ILMOITTAUTUMINEN

HUOM! Ilmoittautumiset viimeistään 14.8.2020 mennessä majoituskiintiön vuoksi!

Paikkoja rajoitetusti. Valmennukseen pääsee mukaan 50 ensimmäistä ilmoittautujaa. Huomioi myös ennakkoilmoittautujan Early Bird hinnat!

VAIKUTTAVUUS

ASV:n ennakkoluuloton porukka on tekemässä mahdottomasta mahdollista suurella sydämellä. Yhteiskunnallisen yrityksen päämäärä on kunnianhimoinen ja silti myös välttämätön. Maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen ja asumisen kohtuuhintaisuuden lisääminen.  Yrityksen ideologian mukaan maaseudun elinvoimaisuus voidaan turvata oikealla tekemisellä.

Suomalaisen Työn Liitto myönsi ASV Arctic Smart Village Oy:lle sekä Avainlippu -merkin että Yhteiskunnallinen Yritys -merkin osoituksena sitoutumisestamme suomalaisen työn tukemiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Lisäksi yritys on ARVO -liiton jäsen. Tästä voit tutustua yhtiöjärjestykseemme ja 2019 vuosikertomukseen.

 

 

    

 

 

Harvaan asutulle alueelle muuttaminen voi olla haastavaa tai mahdotonta. Vuokraaminen ei onnistu, ostaminen ei kiinnosta ja rakennuslainaa ei saa.

Älykylä® -konsepti on ainoa harvaan asuttua aluetta aktiivisesti kehittävä asumisen malli, joka pienentää muuttamisen kynnystä ja tekee jo trendikkäästä maaseudusta kadehdittavan mukavan asuinpaikan.

Älykylä sopii kaikille. Erityisesti se sopii:

  • Kotitalouksille, jotka ovat kiinnostuneita taloudellisesta, resurssitehokkaasta, hiilineutraalista ja yhteisöllisestä asumisesta
  • Niille, joille kynnys omistusasumiseen on korkea
  • Niille, jotka ovat huolissaan asuntosijoituksen arvon alenemisesta
  • Kunnille ja kaupungeille, jotka haluavat kehittää oman alueensa elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta
  • Paikallisten toimijoiden yhteenliittymille ja kyläyhdistyksille sekä muille kylien perustamisesta kiinnostuneille tahoille.

Älykylä® on edelläkävijä tulevaisuuden markkinoilla!

Älykylä mediassa: Yle, Talouselämä, Lapin Kansa
Tiedotteet: ePressi

hyödyt

ÄLYKYLÄ® – KONSEPTI

image/svg+xml

TALOUDELLISUUS

Asumisen säästöt muihin ratkaisuihin verrattuna jopa yli 300 €/kk. Säästöt muodostuvat osuuskuntamallista, energian tuotannosta ja jakamisesta ja resurssiviisaudesta. Kierto- ja jakamistalous Älykylässä vähentävät raaka-aineiden, ajoneuvojen, laitteiden ja koneiden tarvetta.

image/svg+xml

ILMASTOPOSITIIVISUUS

Ilmastopositiivinen asuminen Älykylässä syntyy energiatehokkaasta rakentamisesta, älykkäistä kodintekniikkaratkaisuista sekä uusiutuvan energian tuotannosta, -jakelusta ja -optimoinnista. Tavoitteena on sitoa hiiltä ja tuottaa energiaa päästöttömästi.

image/svg+xml

GLOBAALI NÄKÖKULMA

Globaalit megatrendit tekevät omavaraisista ja itsenäisistä yhteisöistä entistäkin houkuttelevampia. Ilmastonmuutos globaalisti edellyttää ilmastopositiivisen asumisen kehittämistä, mikä on yksi Älykylä® -konseptin keskeisistä tavoitteista.

image/svg+xml

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyys parantaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Älykylässä yhteisöllisyys on osa luontevaa arkea suunnittelusta rakentamisvaiheen ratkaisuihin sekä asumisvaiheen hankintoihin ja yhdessä tekemiseen.

TOTEUTUSVAIHEESSA

Utajärvi GeoHouse Älykylä

Utajärvi Geohouse Älykylä on maailman ensimmäinen Älykylä® -konseptiin pohjautuva, uudenlaisen maaseutuasumisen malli. Kuntalaiset ovat itse osallistuneet tavoitteiden ja palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on rakentaa 30 asunnon asuinalue, joka tarjoaa korkeaa asumisen laatua pienillä asumisen kustannuksilla.

Utajärven väestön vähenemisen pysäyttänyt GeoHouse Älykylä palvelee kaikkia kuntalaisia ja tukee koko kunnan elinvoimaisuutta. Kilpailutukset ovat käynnissä ja kevään 2020 aikana alkaa kohteen markkinointi. Jo nyt on mahdollista tehdä varaus alla olevan linkin kautta. Tutustu myös kunnan 1.8.2019 käyttöön ottamaan lapsiperhepakettiin.

Helpon arjen elämä ulotetaan koko kuntaan, lapsiperheille luvassa tuntuvia etuja sekä asumiseen edullisuutta ja ekologisuutta.
Kunnanjohtaja Anne Sormunen

LUE LISÄÄ
REKISTERÖIDY

Onnellisena kuntana tunnettu Utajärvi vahvistaa vetovoimaansa entisestään GeoHouse Älykylän  voimin!

utajärvi geohouse älykylä
Kuva: Toni Yli-Suvanto Archtitects Oy
sodankylä kitinen älykylä ASV smart village
SUUNNITTEILLA

Sodankylän Älykylä

Sodankylään on suunnitteilla 500 asukkaan Älykylä® -konseptiin pohjautuva asuinalue. Perustamista valmistelee Sodankylän Älykylä-yhdistys, joka on paikallisten vaikuttajien, yrittäjien, poliitikkojen ja kyläaktiivien yhteenliittymä, sekä ASV, joka on neuvotellut maanomistajan kanssa sopimuksen maankäytöstä. Sodankylän Älykylä® toisi kipeästi kaivattua helpotusta alueen asuntopulaan ja helpottaisi yrityksiä rekrytoinneissa. Älykylässä asukkaat investoivat omaan asumiseen ja tuottavat työtä ja elinvoimaa koko alueelle. Älykylän myöstä keikkatyöläisistä tulee Sodankylässä asuvia perheenisiä ja -äitejä.

ÄLYKYLÄ.FI-PORTAALI

Älykylä.fi-portaali tarjoaa lisää tietoa muun muassa asumisosuuskunta -mallista ja palvelee Älykylästä kiinnostuneiden asukkaiden, rakennuttajien ja palvelutarjoajien kohtaamispaikkana. 
Palvelussa voit ilmoittautua asukkaaksi tai palveluntarjoajaksi.

Ilmoittautuminen on riskitöntä ja maksutonta!

Tutustu palveluun!

Alueellinen asumisosuuskunta

ASV tavoittelee uuden asumisen mallin tuomista asuntomarkkinoille pysyvästi. Perinteisten vaihtoehtojen lisäksi omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto, asumisosuuskunta, tulee omistamaan asuntoja ja vuokraamaan niitä kilpailukykyiseen hintaan asukkaina oleville omistajilleen. Alueellinen asumisosuuskunta pilotoidaan Lapissa ja sen jälkeen mahdollisuus tuodaan koko Suomeen.

Mika riipi

Maakuntajohtaja, Lapin Liitto

”Maaseutukuntien tulevaisuus muokkautuu sen mukaan, miten hyvin onnistumme houkuttelemaan uusia asukkaita alueelle. Kiinnostus Lapissa asumista kohtaan kasvaa koko ajan. Työpaikkojen määrä on kasvussa ja työntekijät tarvitsevat asuntoja. Kaivoshankkeet, metsäsektorin kasvu ja kasvava matkailu tarvitsee yhä enemmän työntekijöitä. Nyt onkin päätettävä, tehdäänkö heille tilapäisiä työasuntoja, vai tarjotaanko vaihtoehtona koti työntekijöille perheineen. Myös haja-asutusalueen palveluverkosto kaipaa uutta, kestävämpää toimintamallia.

ASV Arctic Smart Village Oy keskittyy toiminnassaan asukashankintaan ja asumisen kehittämiseen rakentamisesta aina pitkälle tulevaisuuteen. Kokonaisvaltainen ja asukaslähtöinen asumisen malli tarjoaa uuden vaihtoehdon maaseutuasumisesta haaveileville. Näen ASV:n Älykylä -konseptilla hyvät edellytykset kasvattaa kuntien ja koko Lapin alueen elinvoimaisuutta, sekä vastata moneen alueen haasteista.

jaakko ylinampa

Ylijohtaja, Lapin ELY-keskus

”Kasvavat elinkeinot tarvitsevat myös kestäviä asumisen ratkaisuja. Artic Smart Villagen Älykylä® -konsepti tuo uuden asumisen vaihtoehdon olemassa olevien ratkaisujen lisäksi, jolla on erinomaiset edellytykset vaikuttaa maaseutukuntien tulevaisuuteen pitkäjänteisesti. Älykylä® on houkutteleva asumisen vaihtoehto niin työhön tuleville kuin heidän perheilleen. Konsepti voisi auttaa myös suurhankkeiden rekrytoinnissa, kun asuntojen sijaan rakennetaankin koteja.”

YHTEYDENOTTO

Kiinnostuitko yrityksestä?

YHTEISTYÖSSÄ
lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Älykylässä asukkaat perustavat osuuskunnan, joka vastaa rakennuttamisesta. Osuuskunta hakee valtion takauksen ja rakennuslainan luottolaitokselta, vakuutusyhtiöltä, eläkelaitokselta tai kunnalta. Asukkaiden tulee maksaa osuusmaksu, joka on noin 10 % rakentamisen kustannuksista. Osuusmaksu palautetaan jäsenyyden päättyessä, mikäli sille ei ole esteitä.

Rakentamisen hinta määräytyy rakennettavasta kokonaisuudesta. Aivan kuten muussakin rakentamisessa hintaan vaikuttavat rakennusten koko ja laatu sekä varustelutaso. Älykylää rakennettaessa tietyt tekijät poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. Esimerkiksi sähköliittymästä ei tarvitse maksaa paikalliselle yhtiölle, vaan osuus voidaan käyttää yhteisen energialaitoksen investointiin. Älykotijärjestelmä maksaa hieman perinteistä sähköjärjestelmää enemmän, mutta tuo asumisen aikaisia säästöjä ja lisää asumismukavuutta huomattavasti. Lisäksi se mahdollistaa energiatehokkaan asumisen. Suurimmat säästöt rakentamisessa syntyvät siitä, että voidaan tehdä useita taloja samanaikaisesti, monistaa suunnitelmia, tehostaa työmaan valvontaa, kilpailuttaa isompia urakoita ja tilauksia, sekä toimia muutoinkin tehokkaammin. Kokonaissäästö voi olla jopa yli 20% rakentamisen kustannuksista.

Omistusasumisessa on aina riskejä. Niin Älykylässäkin. Et kuitenkaan omista asuntoa, vaan osuuskunta on omistaja. Kysynnän hiipuessa talojen kysyntä pienenee ja arvo voi laskea. Toki me haluaisimme ajatella, että Älykylään asumaan tulevat henkilöt investoivat tulevaisuuteen tarkoituksenaan asua Älykylässä pitkään. Mutta aina ei ihan kaikkea pysty ennustamaan ja voi tulla tilanne eteen, että pitää muuttaa. Tällöin saat maksamasi osuusmaksun palautuksena takaisin ehtojen mukaisesti.

Voit saada myös tuloja, mikäli teet töitä osuuskunnan hyväksi. Tekemällä töitä saat palkkaa ja tuet osuuskunnan yritystoimintaa. Yhdessä omistetut yritykset voivat tehdä mittaviakin voittoja. Kuten yritystoiminnassa yleensäkin, yritysten tarkoitus on tehdä voittoa. Älykylässä voittona voidaan nähdä myös tuotetut palvelut tai hyödykkeet. Koska asut vuokralla, sinulla on myös mahdollista saada asumistukea vuokraan.

Älykylää rakentaessa tehdään investointeja, joilla tavoitellaan taloudellisia säästöjä. 10 vuoden kuluttua investointeihin otetut lainat ovat pääosin maksettuja ja rahoituskustannukset pienentyneet. Esimerkiksi energian tuottaminen muuttuu erittäin edulliseksi, kun rahoituskulut poistuvat. Myös asuntojen rahoituskulut laskevat ajan myötä (riippuu lainasopimuksesta) ja loppuvat. Asumisosuuskunnan perustamat yritykset voivat kymmenessä vuodessa kasvaa hyvääkin tulosta tekeviksi yksiköiksi, joiden tulos tulee osuuskunnan jäsenten hyödyksi säästönä asumiskustannuksissa tai jopa tulona. Tällöin asuminen muuttuu erittäin kilpailukykyiseksi muihin ratkaisuihin verrattuna.

Sinulla on oikeus hakea osuusmaksupalautusta aina siihen summaan asti, kuin olet maksanut maksuja osuuskuntaan liittyessäsi. Osuusmaksujen palauttamisesta sovitaan tarkemmin osuuskunnan säännöissä. Lähtökohtaisesti osuusmaksu palautetaan pois muuttaessa edellytysten täyttyessä.

Älykylässä palveluita tuottavat asukkaat. He voivat tehdä sitä vapaaehtoisena ja omaksi, sekä muiden iloksi, osuuskunnan palkkaamana, kevytyrittäjänä tai vaikka oman yrityksensä kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että palvelut ovat helposti saatavilla. Yhteisö voi myös itse tilata palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos ei haluttuja palveluita saada tuotettua itse. Esimerkiksi hieroja tai kampaaja voi käydä sovittuina aikoina tuottamassa palveluitaan yhteisön jäsenille. 
ASV Oy ei pysty lupaamaan palveluita, koska emme tiedä etukäteen minkälaista osaamista Älykylään muuttaa tai ovatko he halukkaita palveluita tuottamaan. Voimme kuitenkin kohdentaa markkinointia sellaisille ryhmille, jotka voisivat haluttuja palveluita tuottaa yhteisössä ja yrittää sitä kautta vaikuttaa palveluiden tuottamiseen.

Emme voi sellaista takuuta antaa. Yhteisöllisyys syntyy ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä® -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme.

OTA YHTEYS - KERROMME LISÄÄ

Yhteystiedot

Arctic Smart Village Oy

Pääkonttori:
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
s-posti: info @ arctic2020.fi
p. 040 514 5000

Suorat sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@arctic2020.fi

Tampereen toimisto:
Irjalankatu 7, Tampere
Tapaamiset ajanvarauksella
Jouni Järvinen
p. 050 529 8299

Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä  yhteydenottolomake yllä, niin pidämme sinut ajan tasalla Älykylä-hankkeiden etenemisestä.

 

Toimitusjohtaja

Juri Laurila
p. 040 514 5000
LinkedIn-profiili

Yhteisöllisyyspäällikkö

Petri Kittilä
p. 040 952 8907
LinkedIn-profiili

Ekosysteemikehittäjä

Jouni Järvinen
p. 050 529 8299
LinkedIn-profiili

Arkkitehti, asuinyhteisövalmentaja

Johanna Kerovuori
p. 0400 579 969
LinkedIn-profiili

Circular Business & Technology Manager

Elja-Ilari Suhonen
p. 040 354 5165
LinkedIn-profiili

Tekninen asiantuntija, Energia

Jani Kaaresto
p. 050 320 5871
LinkedIn-profiili

Jäikö sinulla kysyttävää?

Maskit ja hengityssuojaimet nyt kauttamme

Hanki kauttamme kohtuuhintaiset, mutta laadukkaat suu-nenäsuojaimet ja hengityssuojaimet henkilöstöllesi.

Tarjoamme suomalaisen tutkimuslaitoksen tarkastamia ja hyväksymiä, CE-merkittyjä suu-nenäsuojaimia sekä KN95 hengityssuojaimia yrityksille, yhteisöille, kunnille sekä terveydenhoidon ja hoiva-alan toimijoille.

Yhteiskunnallisena yrityksenä ASV Arctic Smart Village Oy pyrkii tuomaan eettisen vaihtoehdon tähän koronan aiheuttamaan yhteiseen kriisitilanteeseen. Haluamme aidosti auttaa Suomen terveydenhoitoa sekä yrityksiä koronakriisissä ja suomalaisia hädässä, valitsemalla laatusuojaimia ja pitämällä hinnoittelun kuitenkin niin alhaisena kuin se on vain mahdollista. Tällä hetkellä suojain ja maskikaupoilla pyritään tekemään hurjia voittoja toisten hädällä tarjoamalla huonolaatuisia suojaimia kalliilla hinnalla. Tämä ajatusmalli ei sovellu ASV Arctic Smart Village Oy:n, eikä yhteistyökumppaneidemme eettiseen ajattelumaailmaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sähköpostitse info[at]arctic2020.