PELASTAMME MAAILMAA
Yhteiskunnallisena yrityksenä rakennamme parempaa maailmaa.

Tee
muutos kanssamme!

ASV Arctic Smart Village Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka pyrkii toiminnallaan rakentamaan parempaa maailmaa.
Yritys kehittää kestävää asumista kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen,
asumisen hinnan madaltaminen, ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentäminen ja oikeudenmukaisemman maailman rakentaminen.

 

Älykylä® -projektin vaikuttavuus voidaan nähdä monen eri tahon kannalta. Sitä voidaan tarkastella alueellisesti asukkaiden,
kunnan, yritysten tai maakunnan näkökulmasta, mutta myös kokonaisvaltaisesti koko  yhteiskunnan  näkökulmasta.

 

Älykylä® asukkaille konsepti tarjoaa pienemmät asumisen ja elämisen kulut, pienemmän hiilijalanjäljen ja enemmän
yhteisöllisyyttä. Älykylässä et ole yksin, vaikka asuisit yksin.
Älykylien asukkaiden elämänlaatua nostetaan tarjoamalla turvallinen, terveellinen ja ystävällinen asuinympäristö,
joka kattaa koko asuinalueen. Elämisessä Älykylissä korostuu arjen helppous, yhteisöllisyys ja onnellisuus.

 

Älykylä® -konseptista, Älykylä® hankkeista ja kaikesta Älykyliin liittyvistä ajankohtaisista asioista löydät enemmän tietoa Älykylä.fi sivustolta. Käy lukemassa.  

 

Voit tutustua yrityksemme vaikuttavuusstrategiaan tästä.

KATSON MAALAISMAISEMAA JA YMMÄRRÄN...

Maaseutu ja maaseudulle muuttaminen on jo trendi. Tutkimusten mukaan noin neljännes kaupunkilaisista haluaisi muuttaa maalle. Kriisiaika on omalta osaltaan vielä vauhdittanut uutta asumisen trendiä. Maaseutuasumisen ratkaisujen kysyntä kasvaa, sillä kaupungeista muutetaan maaseudulle kasvavalla vauhdilla. Olemassa olevien asuntojen tarjonta ei kuitenkaan vastaa kysyntään. Arctic Smart Village Oy:llä on tähän ratkaisu.

 

 

Älykylä® on edelläkävijä tulevaisuuden asumisessa!

Yrityksemme ideologian mukaan maaseudun elinvoimaisuus voidaan turvata oikealla tekemisellä.

 

Suomalaisen Työn Liitto myönsi ASV Arctic Smart Village Oy:lle sekä Avainlippu -merkin että Yhteiskunnallinen Yritys -merkin osoituksena sitoutumisestamme suomalaisen työn tukemiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Lisäksi yritys on ARVO -liiton ja Green Building Council Finlandin jäsen. Tästä voit tutustua yhtiöjärjestykseemme ja 2019 vuosikertomukseen.

 

   

 

Älykylä mediassa: Yle, Talouselämä, Lapin Kansa
Tiedotteet: ePressi

hyödyt

ÄLYKYLÄ® – KONSEPTI

image/svg+xml

TALOUDELLISUUS

Asumisen säästöt muodostuvat osuuskuntamallista, energian tuotannosta ja jakamisesta ja resurssiviisaudesta. Kierto- ja jakamistalous Älykylässä vähentävät raaka-aineiden, ajoneuvojen, laitteiden ja koneiden tarvetta.

image/svg+xml

ILMASTOPOSITIIVISUUS

Ilmastopositiivinen asuminen Älykylässä syntyy energiatehokkaasta rakentamisesta, älykkäistä kodintekniikkaratkaisuista sekä uusiutuvan energian tuotannosta, -jakelusta ja -optimoinnista. Tavoitteena on sitoa hiiltä ja tuottaa energiaa päästöttömästi.

image/svg+xml

GLOBAALI NÄKÖKULMA

Globaalit megatrendit tekevät omavaraisista ja itsenäisistä yhteisöistä entistäkin houkuttelevampia. Ilmastonmuutos globaalisti edellyttää ilmastopositiivisen asumisen kehittämistä, mikä on yksi Älykylä® -konseptin keskeisistä tavoitteista.

image/svg+xml

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyys parantaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Älykylässä yhteisöllisyys on osa luontevaa arkea suunnittelusta rakentamisvaiheen ratkaisuihin sekä asumisvaiheen hankintoihin ja yhdessä tekemiseen.

PALVELUNTARJOAJILLE

Liity Älykylä® rakentajien joukkoon

Etsimme jatkuvasti yrityksiä toteuttamaan kanssamme Älykylä® rakennushankkeita. Kasvavaan kysyntään vastaamiseen tarvitaan suuri joukko eri alojen tekijöitä.

Kohteet

Tutustu tämänhetkisiin Älykylä® kohteisiimme. 

 • Gadolin Älykylä®, Mynämäki. Maailman ensimmäinen Älykylä® -konseptiin pohjautuva, uudenlaisen maaseutuasumisen malli.

Täytä ilmoittautumislomake, ja ole mukana luomassa uutta asumisen suuntaa.

PALVELUT KUNNILLE

Asukashankinnan palvelut kunnille

ASV Arctic Smart Village Oy tarjoaa asukaskadosta kärsiville muuttotappiokunnille kestävän asumisen kehittämiseen tähtääviä asukashankinnan palveluita.

 

Älykylä®  -konseptin avulla kunnan veto- ja pitovoimaisuus, sekä elinvoimaisuus saa uutta nostetta. Uusi, moderni, yhteisöllinen ja kestävän kehityksen Älykylä® houkuttelee kuntaan uusia pysyviä asukkaita ja tarjoaa poismuuttoa harkitseville uuden vaihtoehdon jäädä kuntaan asukkaaksi.

 

Älykylä® -konsepti tarjoaa harvaan asuttujen alueiden kunnille kestävää väestönkehitystä, lisää verotuloja, vahvempaa aluebrändiä, suoria ja välillisiä elinvoimavaikutuksia, uutta yritystoimintaa, lisää ostovoimaa ja työpaikkoja.

 

Kiinnostuitko?  Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voimme auttaa juuri sinun kuntaasi.

ÄLYKYLÄ.FI-PORTAALI

Älykylä.fi-portaali tarjoaa lisää tietoa muun muassa asumisosuuskunta -mallista ja palvelee Älykylästä kiinnostuneiden asukkaiden, rakennuttajien ja palvelutarjoajien kohtaamispaikkana. 
Palvelussa voit ilmoittautua asukkaaksi tai palveluntarjoajaksi.

Ilmoittautuminen on riskitöntä ja maksutonta!

Tutustu palveluun!

Mika riipi

Maakuntajohtaja, Lapin Liitto

”Maaseutukuntien tulevaisuus muokkautuu sen mukaan, miten hyvin onnistumme houkuttelemaan uusia asukkaita alueelle. Kiinnostus Lapissa asumista kohtaan kasvaa koko ajan. Työpaikkojen määrä on kasvussa ja työntekijät tarvitsevat asuntoja. Kaivoshankkeet, metsäsektorin kasvu ja kasvava matkailu tarvitsee yhä enemmän työntekijöitä. Nyt onkin päätettävä, tehdäänkö heille tilapäisiä työasuntoja, vai tarjotaanko vaihtoehtona koti työntekijöille perheineen. Myös haja-asutusalueen palveluverkosto kaipaa uutta, kestävämpää toimintamallia.

ASV Arctic Smart Village Oy keskittyy toiminnassaan asukashankintaan ja asumisen kehittämiseen rakentamisesta aina pitkälle tulevaisuuteen. Kokonaisvaltainen ja asukaslähtöinen asumisen malli tarjoaa uuden vaihtoehdon maaseutuasumisesta haaveileville. Näen ASV:n Älykylä -konseptilla hyvät edellytykset kasvattaa kuntien ja koko Lapin alueen elinvoimaisuutta, sekä vastata moneen alueen haasteista.

jaakko ylinampa

Ylijohtaja, Lapin ELY-keskus

”Kasvavat elinkeinot tarvitsevat myös kestäviä asumisen ratkaisuja. Artic Smart Villagen Älykylä® -konsepti tuo uuden asumisen vaihtoehdon olemassa olevien ratkaisujen lisäksi, jolla on erinomaiset edellytykset vaikuttaa maaseutukuntien tulevaisuuteen pitkäjänteisesti. Älykylä® on houkutteleva asumisen vaihtoehto niin työhön tuleville kuin heidän perheilleen. Konsepti voisi auttaa myös suurhankkeiden rekrytoinnissa, kun asuntojen sijaan rakennetaankin koteja.”

YHTEYDENOTTO

Kiinnostuitko? - Pyydä lisätietoja

  YHTEISTYÖSSÄ
  lisätietoja

  Kysymyksiä ja vastauksia

  Älykylässä asukkaat perustavat osuuskunnan, joka vastaa rakennuttamisesta. Osuuskunta hakee valtion takauksen ja rakennuslainan luottolaitokselta, vakuutusyhtiöltä, eläkelaitokselta tai kunnalta. Asukkaiden tulee maksaa osuusmaksu, joka on noin 10 % rakentamisen kustannuksista. Osuusmaksu palautetaan jäsenyyden päättyessä, mikäli sille ei ole esteitä.

  Rakentamisen hinta määräytyy rakennettavasta kokonaisuudesta. Aivan kuten muussakin rakentamisessa hintaan vaikuttavat rakennusten koko ja laatu sekä varustelutaso. Älykylää rakennettaessa tietyt tekijät poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. Esimerkiksi sähköliittymästä ei tarvitse maksaa paikalliselle yhtiölle, vaan osuus voidaan käyttää yhteisen energialaitoksen investointiin. Älykotijärjestelmä maksaa hieman perinteistä sähköjärjestelmää enemmän, mutta tuo asumisen aikaisia säästöjä ja lisää asumismukavuutta huomattavasti. Lisäksi se mahdollistaa energiatehokkaan asumisen. Suurimmat säästöt rakentamisessa syntyvät siitä, että voidaan tehdä useita taloja samanaikaisesti, monistaa suunnitelmia, tehostaa työmaan valvontaa, kilpailuttaa isompia urakoita ja tilauksia, sekä toimia muutoinkin tehokkaammin. Kokonaissäästö voi olla jopa yli 20% rakentamisen kustannuksista.

  Omistusasumisessa on aina riskejä. Niin Älykylässäkin. Et kuitenkaan omista asuntoa, vaan osuuskunta on omistaja. Kysynnän hiipuessa talojen kysyntä pienenee ja arvo voi laskea. Toki me haluaisimme ajatella, että Älykylään asumaan tulevat henkilöt investoivat tulevaisuuteen tarkoituksenaan asua Älykylässä pitkään. Mutta aina ei ihan kaikkea pysty ennustamaan ja voi tulla tilanne eteen, että pitää muuttaa. Tällöin saat maksamasi osuusmaksun palautuksena takaisin ehtojen mukaisesti.

  Voit saada myös tuloja, mikäli teet töitä osuuskunnan hyväksi. Tekemällä töitä saat palkkaa ja tuet osuuskunnan yritystoimintaa. Yhdessä omistetut yritykset voivat tehdä mittaviakin voittoja. Kuten yritystoiminnassa yleensäkin, yritysten tarkoitus on tehdä voittoa. Älykylässä voittona voidaan nähdä myös tuotetut palvelut tai hyödykkeet. Koska asut vuokralla, sinulla on myös mahdollista saada asumistukea vuokraan.

  Älykylää rakentaessa tehdään investointeja, joilla tavoitellaan taloudellisia säästöjä. 10 vuoden kuluttua investointeihin otetut lainat ovat pääosin maksettuja ja rahoituskustannukset pienentyneet. Esimerkiksi energian tuottaminen muuttuu erittäin edulliseksi, kun rahoituskulut poistuvat. Myös asuntojen rahoituskulut laskevat ajan myötä (riippuu lainasopimuksesta) ja loppuvat. Asumisosuuskunnan perustamat yritykset voivat kymmenessä vuodessa kasvaa hyvääkin tulosta tekeviksi yksiköiksi, joiden tulos tulee osuuskunnan jäsenten hyödyksi säästönä asumiskustannuksissa tai jopa tulona. Tällöin asuminen muuttuu erittäin kilpailukykyiseksi muihin ratkaisuihin verrattuna.

  Sinulla on oikeus hakea osuusmaksupalautusta aina siihen summaan asti, kuin olet maksanut maksuja osuuskuntaan liittyessäsi. Osuusmaksujen palauttamisesta sovitaan tarkemmin osuuskunnan säännöissä. Lähtökohtaisesti osuusmaksu palautetaan pois muuttaessa edellytysten täyttyessä.

  Älykylässä palveluita tuottavat asukkaat. He voivat tehdä sitä vapaaehtoisena ja omaksi, sekä muiden iloksi, osuuskunnan palkkaamana, kevytyrittäjänä tai vaikka oman yrityksensä kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että palvelut ovat helposti saatavilla. Yhteisö voi myös itse tilata palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos ei haluttuja palveluita saada tuotettua itse. Esimerkiksi hieroja tai kampaaja voi käydä sovittuina aikoina tuottamassa palveluitaan yhteisön jäsenille. 
  ASV Oy ei pysty lupaamaan palveluita, koska emme tiedä etukäteen minkälaista osaamista Älykylään muuttaa tai ovatko he halukkaita palveluita tuottamaan. Voimme kuitenkin kohdentaa markkinointia sellaisille ryhmille, jotka voisivat haluttuja palveluita tuottaa yhteisössä ja yrittää sitä kautta vaikuttaa palveluiden tuottamiseen.

  Emme voi sellaista takuuta antaa. Yhteisöllisyys syntyy ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä® -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme.

  OTA YHTEYS - KERROMME LISÄÄ

  Yhteystiedot

  Arctic Smart Village Oy

  Rovaniemi
  s-posti: info @ arctic2020.fi
  p. 040 514 5000

  Suorat sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@arctic2020.fi

  Tilaa uutiskirjeemme täyttämällä  yhteydenottolomake yllä, niin pidämme sinut ajan tasalla Älykylä-hankkeiden etenemisestä.

   

  Toimitusjohtaja

  Juri Laurila
  p. 040 514 5000
  LinkedIn-profiili

  Kehittämispäällikkö, osuuskunta-asiat

  Petri Kittilä
  p. 040 952 8907
  LinkedIn-profiili

  Arkkitehti (SAFA), asuinyhteisöjen perustaja

  Johanna Kerovuori
  p. 0400 579 969
  LinkedIn-profiili

  Tekninen asiantuntija, Energia

  Jani Kaaresto
  p. 050 320 5871
  LinkedIn-profiili