ESIMERKKIASUNTO JA RAHOITUS

laskelma alykyla okt

Osuuskuntaan liitytään maksamalla omavastuuosuus osuusmaksuna, joka on n. 10% rakentamiskustannuksista. Osuusmaksu maksetaan kolmessa erässä. Ensin maksetaan varausmaksu, joka on osa osuusmaksua. Varausmaksun maksamme takaisin osallistumisen tai hankkeen peruuntuessa osuuskunnan perustamiseen asti. Osuusmaksu on koko omarahoitusosuus vähennettynä varausmaksulla. Sen voi maksaa kahdessa erässä.

Perustettava osuuskunta ottaa 90% lainaa kustannusten kokonaismäärästä. Lainasta 60% on valtion täytetakauksella olevaa lainaa ja vähintään 30% tavallista pankkilainaa. Rakennettavalle kohteelle siis haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) valtion takaus. Hankkeelle haetaan tarvittaessa siltarahoitus rahoituslaitokselta.

Koska hankkeessa ei ole välikäsiä, rakentamiskustannukset ovat perinteistä rakennustapaa pienemmät. Osuuskunnan jäsenet saavat vuokraoikeuden asuntoonsa. Vuokra-asujalla on oikeus asumistukeen. 

Tämä on viitteellinen vertailulaskelma ja kaikki luvut on esitetty euroissa. Laskelmassa ei ole huomioitu tontin kustannuksia eikä kiinteistöveroa. Keskimääräinen tontin hinta on Suomessa 50 000€.

 

ÄLYKYLÄN PERUSTAMISEN VAIHEET

 1. Kokonaisuuden suunnittelu yhteistyössä asukkaiden kanssa.
 2. Asunnon varaaminen ja vahvistaminen varausmaksulla.
 3. Asumisosuuskunnan perustaminen ja varausmaksujen siirtäminen asumisosuuskunnalle: osuuskunta voidaan perustaa, kun 50 % ensivaiheen asunnoista on varattu. Jos jäseniä ei saada tarpeeksi rakentamisen aloittamiseksi, varausmaksut palautetaan täysimääräisenä. Jäsenet maksavat ensimmäisen osan osuusmaksusta osuuskunnan tilille.
 4. Pääsuunnittelun kilpailuttaminen.
 5. Sähkö-, LVIS- ja muiden suunnittelutöiden kilpailuttaminen.
 6. Rakennuslupien hakeminen.
 7. Urakoitsijoiden ja toimittajien kilpailuttaminen.
 8. Sopimusten tekeminen.
 9. Rakentaminen alkaa, kun osuuskunnan jäsenet yksimielisesti päättävät aloittaa rakentamisen, asianmukaiset luvat on hankittu ja vastuuhenkilöt nimetty.
 10. Etenemisen seuranta: jäseniä informoidaan hankkeen etenemisestä ja he voivat myös vierailla sovitusti työmaalla. Osuuskunta kokoontuu jo rakentamisvaiheen aikana.
 11. Sisäänmuutto muuttotarkastuksen ja osuusmaksun loppuosan maksamisen jälkeen.
 12. Yritystoimintojen aloittaminen.
 13. Asumisosuuskunta pitää yllä rakennuksia ja asukkaat osallistuvat toimintaan ja päätöksentekoon toiveidensa mukaan.

LUE LISÄÄ