ÄLYKYLÄ-INTELLIGENT INNOVATIOn

Invest
in your family

Makes the countryside vitalized:

  • Economically
  • Carbon neutrally
  • Communally
IMPACT
ASV’s open-minded team is making the impossible possible with a big heart. The purpose of our social enterprise is ambitious and yet indispensable – Strengthening the vitality of rural areas and increasing the affordability of housing. According to the company’s ideology, the vitality of the countryside can be safeguarded by choosing and doing the right things. The Association for Finnish Work awarded ASV Arctic Smart Village Ltd with both the Key Flag and the Finnish Social Enterprise badge as a sign of our commitment to supporting Finnish work and developing society and environment. In addition, the company is a member of the Finnish ARVO -association.     

Moving to a rural or sparsely populated area can be challenging or impossible. Renting is not possible, buying is not of interest, and a construction loan is not available.
The Älykylä® -smart village concept is the only residential housing model actively developing sparsely populated areas, which lowers the threshold for relocation and makes the already trendy countryside an enviable comfortable place to live.. The Älykylä -smart village is for everyone. It is especially suitable for:
  • Households interested in economical, resource-efficient, carbon-neutral and communal living
  • For those for whom the threshold for owner-occupied housing is high
  • For those who are worried about the depreciation of the housing investment
  • Municipalities and cities that wish to develop the vitality and attractiveness of their region
  • Associations of local actors, village associations, and other parties interested in establishing new villages.
The Älykylä® -smart village is a pioneer in the future market! The Älykylä® -smart village in Finnish media: Yle, Talouselämä, Lapin Kansa Media releases: ePressi
BENEFITS

ÄLYKYLÄ® – CONCEPT

image/svg+xml

ECONOMY

In Älykylä® -smart village, the housing savings compared to other solutions up to more than 300 € / month. The savings consist of the cooperative model, energy production and distribution, and resource wisdom. The circular and sharing economy in Älykylä® -smart village reduce the need for raw materials, vehicles, equipment and machinery.

image/svg+xml

CLIMATE POSITIVITY

Climate-positive housing in Älykylä® -smart village arises from energy-efficient construction, intelligent home technology solutions and the production, distribution and optimization of renewable energy. The goal is to sequester carbon and produce energy without emissions.

image/svg+xml

GLOBAL ASPECT

Global megatrends make self-sustaining and independent communities even more attractive. Climate change globally requires the development of carbon-neutral housing, which is one of the central goals of the Älykylä® concept.

image/svg+xml

COMMUNALITY

Communality improves the well-being of the individual, the community and society. In Älykylä®, communality is part of the natural everyday life, from planning to construction phase solutions as well as housing phase procurement and doing things together.

IMPLEMENTATION PHASE

GeoHouse Älykylä, Utajärvi

Utajärvi GeoHouse Älykylä -smart village is the world’s first model of a new way of rural living based on the Älykylä® -smart village concept. The municipality residents have participated themselves in the planning of goals and services of the smart village. The goal is to build a 30-apartment residential area that offers high-quality housing with low housing costs.

GeoHouse Älykylä, which has halted the population decline of Utajärvi municipality, serves all residents and supports the vitality of the entire municipality. The tender processes are underway, and during the spring of 2020, the marketing of the site will begin. It is already possible to make a reservation via the link below. Also, check out the packages for families with children introduced by the municipality on 1 August 2019.

Easy everyday life is extended to the entire municipality, significant benefits as well as affordable and eco-friendly living is offered especially to families with children. ” 
Mayor Anne Sormunen

READ MORE INFORMATION
REKISTERÖIDY

Known as a happy municipality, Utajärvi further strengthens its appeal and builds GeoHouse Älykylä!

 

utajärvi geohouse älykylä
Picture: Toni Yli-Suvanto Archtitects Oy
sodankylä kitinen älykylä ASV smart village
IN THE WORKS

Sodankylän Älykylä

A 500-inhabitants residential area, based on the Älykylä® -smart village concept, is planned in the municipality of Sodankylä. The initiative is supported and prepared by the Sodankylä Älykylä Association, the association of local influencers, entrepreneurs, politicians and village activists, and the ASV. ASV has negotiated a land-use agreement with the landowner. When implemented, the Älykylä® -smart village of Sodankylä would bring much-needed relief to the area’s housing shortage and make it easier for businesses to recruit. In a smart village, residents invest in their housing and provide employment and vitality throughout the area. As a result of the smart village, gig workers will become family mothers and fathers living in Sodankylä.

ÄLYKYLÄ.FI-PORTAL

Älykylä.fi-portal offers, among other things, more information about the Älykylä housing cooperative model, and serves as a meeting place for residents, developers, constructors and service providers interested in Älykylä.
In our Älykylä.fi -portal service platform, you can register as a resident or service provider.

Registration is risk-free and free!

Check out the service !

Regional housing cooperative

ASV aims to bring a new model of housing to the housing market on a permanent basis. In addition to the traditional alternatives, the intermediate form of owner-occupied and rented housing, the housing cooperative, will own the apartments and rent them at a competitive price to their resident owners. The regional housing cooperative will be piloted in Lapland, and then the opportunity will be brought to the whole of Finland. 

Mika riipi

County Governor at Regional Council of Lapland

“The future of rural municipalities will be formed on how well we can manage to attract new residents to the region. The interest in living in Lapland is growing. The number of jobs is rising, and workers need accommodations. Mining projects, growth in the forest sector, and increasing tourism increasingly need workers. We now have to decide whether to provide workers temporary working accommodation or to provide a permanent home for workers and their families. The service network in the sparsely populated areas also needs a new, more sustainable approach.

ASV Arctic Smart Village Ltd. focuses on the construction of residential acquisition and housing development in a far-reaching future. The holistic and residential based living model offers a new alternative to rural area living. In ASV’s Älykylä® concept, I see good fundament to grow the vitality of municipalities and the whole Lapland, and to meet many of the challenges of the region. “ 

jaakko ylinampa

Director General Lapland's Centre for Economic Development, Transport, and the Environment

“Growing livelihoods also need sustainable housing solutions. The Älykylä® concept from Arctic Smart Village Ltd. brings a new housing option in addition to existing solutions, which has excellent possibilities to influence the future of rural municipalities in a long-term perspective. Älykylä® is an attractive living alternative for both workers and their families. The concept could also help in recruiting for large projects while building homes instead of accommodations.”

CONTACT

Interested in Arctic Smart Village Ltd.?

COOPERATION
lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Älykylässä asukkaat perustavat osuuskunnan, joka vastaa rakennuttamisesta. Osuuskunta hakee valtion takauksen ja rakennuslainan luottolaitokselta, vakuutusyhtiöltä, eläkelaitokselta tai kunnalta. Asukkaiden tulee maksaa osuusmaksu, joka on noin 10 % rakentamisen kustannuksista. Osuusmaksu palautetaan jäsenyyden päättyessä, mikäli sille ei ole esteitä.

Rakentamisen hinta määräytyy rakennettavasta kokonaisuudesta. Aivan kuten muussakin rakentamisessa hintaan vaikuttavat rakennusten koko ja laatu sekä varustelutaso. Älykylää rakennettaessa tietyt tekijät poikkeavat perinteisestä rakentamisesta. Esimerkiksi sähköliittymästä ei tarvitse maksaa paikalliselle yhtiölle, vaan osuus voidaan käyttää yhteisen energialaitoksen investointiin. Älykotijärjestelmä maksaa hieman perinteistä sähköjärjestelmää enemmän, mutta tuo asumisen aikaisia säästöjä ja lisää asumismukavuutta huomattavasti. Lisäksi se mahdollistaa energiatehokkaan asumisen. Suurimmat säästöt rakentamisessa syntyvät siitä, että voidaan tehdä useita taloja samanaikaisesti, monistaa suunnitelmia, tehostaa työmaan valvontaa, kilpailuttaa isompia urakoita ja tilauksia, sekä toimia muutoinkin tehokkaammin. Kokonaissäästö voi olla jopa yli 20% rakentamisen kustannuksista.

Omistusasumisessa on aina riskejä. Niin Älykylässäkin. Et kuitenkaan omista asuntoa, vaan osuuskunta on omistaja. Kysynnän hiipuessa talojen kysyntä pienenee ja arvo voi laskea. Toki me haluaisimme ajatella, että Älykylään asumaan tulevat henkilöt investoivat tulevaisuuteen tarkoituksenaan asua Älykylässä pitkään. Mutta aina ei ihan kaikkea pysty ennustamaan ja voi tulla tilanne eteen, että pitää muuttaa. Tällöin saat maksamasi osuusmaksun palautuksena takaisin ehtojen mukaisesti.

Voit saada myös tuloja, mikäli teet töitä osuuskunnan hyväksi. Tekemällä töitä saat palkkaa ja tuet osuuskunnan yritystoimintaa. Yhdessä omistetut yritykset voivat tehdä mittaviakin voittoja. Kuten yritystoiminnassa yleensäkin, yritysten tarkoitus on tehdä voittoa. Älykylässä voittona voidaan nähdä myös tuotetut palvelut tai hyödykkeet. Koska asut vuokralla, sinulla on myös mahdollista saada asumistukea vuokraan.

Älykylää rakentaessa tehdään investointeja, joilla tavoitellaan taloudellisia säästöjä. 10 vuoden kuluttua investointeihin otetut lainat ovat pääosin maksettuja ja rahoituskustannukset pienentyneet. Esimerkiksi energian tuottaminen muuttuu erittäin edulliseksi, kun rahoituskulut poistuvat. Myös asuntojen rahoituskulut laskevat ajan myötä (riippuu lainasopimuksesta) ja loppuvat. Asumisosuuskunnan perustamat yritykset voivat kymmenessä vuodessa kasvaa hyvääkin tulosta tekeviksi yksiköiksi, joiden tulos tulee osuuskunnan jäsenten hyödyksi säästönä asumiskustannuksissa tai jopa tulona. Tällöin asuminen muuttuu erittäin kilpailukykyiseksi muihin ratkaisuihin verrattuna.

Sinulla on oikeus hakea osuusmaksupalautusta aina siihen summaan asti, kuin olet maksanut maksuja osuuskuntaan liittyessäsi. Osuusmaksujen palauttamisesta sovitaan tarkemmin osuuskunnan säännöissä. Lähtökohtaisesti osuusmaksu palautetaan pois muuttaessa edellytysten täyttyessä.

Älykylässä palveluita tuottavat asukkaat. He voivat tehdä sitä vapaaehtoisena ja omaksi, sekä muiden iloksi, osuuskunnan palkkaamana, kevytyrittäjänä tai vaikka oman yrityksensä kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että palvelut ovat helposti saatavilla. Yhteisö voi myös itse tilata palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos ei haluttuja palveluita saada tuotettua itse. Esimerkiksi hieroja tai kampaaja voi käydä sovittuina aikoina tuottamassa palveluitaan yhteisön jäsenille. 
ASV Oy ei pysty lupaamaan palveluita, koska emme tiedä etukäteen minkälaista osaamista Älykylään muuttaa tai ovatko he halukkaita palveluita tuottamaan. Voimme kuitenkin kohdentaa markkinointia sellaisille ryhmille, jotka voisivat haluttuja palveluita tuottaa yhteisössä ja yrittää sitä kautta vaikuttaa palveluiden tuottamiseen.

Emme voi sellaista takuuta antaa. Yhteisöllisyys syntyy ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä® -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme.

FOR MORE INFORMATION

Contact

Arctic Smart Village Oy

Headquarters:
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, Finland
email: info @ arctic2020.fi
p. 040 514 5000

Direct email addresses firstname.lastname@ arctic2020.fi

Tampere office:
Irjalankatu 7, Tampere, Finland
Meetings by appointment
Mr. Jouni Järvinen
p. 050 529 8299,

Subscribe to our newsletter by filling out the contact form above and we will keep you updated on the progress of the Älykylä -smart village projects. .

Managing Director/CEO

Juri Laurila
p. 040 514 5000
LinkedIn-profiili

Executive Communality Manager

Petri Kittilä
p. 040 952 8907
LinkedIn-profiili

Ecosystem Developer

Jouni Järvinen
p. 050 529 8299
LinkedIn-profiili

Community Architect, Residential Community Coach

Johanna Kerovuori
p. 0400 579 969
LinkedIn-profiili

Circular Business & Technology Manager

Elja-Ilari Suhonen
p. 040 354 5165
LinkedIn-profiili

Technical Expert, Energy

Jani Kaaresto
p. 050 320 5871
LinkedIn-profiili

Any questions?