PERINTEINEN VS. ÄLYKYLÄ

Kaikki luvut on esitetty euroina. Esimerkki on viittellinen vertailulaskelma. Laskelmassa ei ole huomioitu tontin kustannuksia eikä kiinteistöveroa. Keskimääräinen tontin hinta on Suomessa 50 000€.

Osuuskuntamalli ja rahoitus
Älykylä-portaali